Naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur, die gekenmerkt wordt door gemeenschappelijke naaktheid.

U verblijft op Le Mas Chouchet ongekleed wanneer de weersomstandigheden dit redelijkerwijs mogelijk maken. We willen een sfeer mogelijk maken waarin men veilig en prettig bloot kan recreëren. “Respectons nos valeurs” – laten we elkaars waarden respecteren.